เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401122Advanced Chinese Reading
การอ่านภาษาจีนระดับสูง
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401121 หรือ
2404204
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การอ่านเนื้อหาทางด้านจีนศึกษาขนาดยาวและซับซ้อนยิ่งขึ้นเพื่อจับประเด็นและแสดงความคิดเห็น


Reading longer and more complicated contents in Chinese studies for gaining main ideas and presenting opinions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH