เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401121Intermediate Chinese Reading
การอ่านภาษาจีนระดับกลาง
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การอ่านเนื้อหาทางด้านจีนศึกษาขนาดสั้นที่ไม่ซับซ้อนเพื่อจับประเด็นและสรุปความ


Reading short and uncomplicated Chinese studies contents for gaining main ideas and making summaries.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH