เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804718Epidemiology of Infectious Diseases
วิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดและวิธีการศึกษาวิทยาการระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ วิธีการศึกษาธรรมชาติของการเกิดโรคติดเชื้อ การวัดการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันในชุมชน การวิเคราะห์และการสอบสวนโรคระบาด การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ ระบาดวิทยาทางน้ำเหลือง วัคซีน แบบจำลองทางคณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในการระบุวิเคราะห์ลักษณะการเกิดโรคระบาด ระบาดวิทยาทางพันธุกรรมเบื้องต้นของเชื้อโรคและผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับความไวและความต้านทานต่อการติดเชื้อ


Concepts and methods of infectious disease epidemiology; the natural history of infectious diseases, measuring of infectivity and immunity in community, evaluation of routine surveillance system, seroepidemiology, and epidemiology of vaccines; basic mathematical models for epidemics, detection and analysis of outbreaks, the genetic characterization of infectious agents and basic methods of identification of host genetic characteristics involved in the host susceptibility.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH