เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1804712Health Services Organization and Management
การบริหารจัดการการบริการสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดการจัดการการบริการสุขภาพ มิติของการดำเนินการระบบสุขภาพ การพัฒนาระบบสุขภาพ สถานการณ์ทางสุขภาพที่สำคัญต่อการดำเนินการระบบสุขภาพและการบริการ


Concept of health services management and dimensions of health system performance, the structure of health systems, health systems performance improving and important health situation facing the public health system and services.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH