เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201621Mangement or Treatment for Temporomandibular Disorders
การจัดการหรือรักษาความผิดปกติบริเวณขมับ – ขากรรรไกร
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การฝึกปฎิบัติการรักษาหรือจัดการในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติหรือความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าหรือขากรรไกร หรือการสบฟันที่ผิดปกติและมีผลต่อขากรรไกร


Treatment practice or management in patients who have disorder or pain around facial area or jaws, or abnormal occlusions which affect jaws.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH