เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201620Applied Pharmacology for Dentist
เภสัชวิทยาประยุกต์สำหรับทันตแพทย์
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ยาที่จำเป็นสำหรับทันตแพทย์ ยาในปัจจุบัน และยาชนิดใหม่ ผลข้างเคียงของยาที่มีผล ต่อเนื้อเยื่อในปาก ข้อควรระวังในการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว หรือโรคเรื้อรังหรือในผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ หรือระหว่างให้นมบุตร การสัมมนายาใหม่ที่ใช้ในทางทันตกรรม


Knowledge about necessary dental medicines, present-day medicines, new kinds of medicine, side effects of medicines on oral tissues, caution in medicine-use in patients who have congenital or chronic diseases. Diseases in aging patients, children, pregnant women or during breast feeding. New dental medicine seminars.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH