เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201610Oral Surgery, Oral Diagnosis, Oral Medicine and Dental Radiology
ทันตศัลยศาสตร์ ทันตวินิจฉัย เวชศาสตร์ช่องปาก และทันตรังสี
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต4 (0-12-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การตรวจร่างกายผู้ป่วยในระบบต่าง ๆ และการเขียนแบบส่งตรวจทางห้องทดลองที่จำเป็น เทคนิคการถอนฟันโดยปราศจากเชื้อ หลักเกณฑ์การถอนฟันที่ไม่มีความยุ่งยาก ข้อบ่งชี้และข้อห้าม อาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างและภายหลังการถอนฟัน มาตรการป้องกันและแก้ไข ฝึกทักษะในการหาสาเหตุรอยโรคในช่องปาก อาการและอาการแสดง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การพิเคราะห์แยกโรค การวินิจฉัยโรค และวิธีการรักษา ศึกษาโรคมะเร็งในช่องปาก วิธีการตรวจ สาเหตุ อาการและอาการแสดง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การพิเคราะห์แยกโรค การวินิจฉัยโรค และวิธีการรักษาโดยทางยา การฉายรังสี การผ่าตัด ฝึกการถ่ายภาพรังสีและแปลผลในผู้ป่วย


This part provides the oral surgery within the scope of general dental practice, obtain hospital orientation, and manage dental emergencies. The student will learn the clinical opportunity to develop interviewing, diagnosis and basic treatment planning skills on assigned patients with interesting oral diseases, orofacial pain and TMD patients. Comprehensive oral diagnostic science subject matter requiring problem-solving strategies; integration of oral medicine, oral pathology and oral radiology disciplines.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH