เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201605 Hospital Dentistry
ทันตกรรมโรงพยาบาล
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การฝึกปฎิบัติงานเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติงานในระบบโรงพยาบาล และการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล เช่นฝึกทักษะการให้การทันตกรรมในโรงพยาบาล การดูแลติดตามผลการรักษา ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ การส่งตรวจผู้ป่วยทางห้องปฎิบัติการ การ admit ผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยในระบบโรงพยาบาล การทำศัลยกรรมภายใต้การดมยาสลบ การปฎิบัติงานในห้องผ่าตัดเกี่ยวกับศัลยกรรม ช่องปากและใบหน้า การดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด การดูแลทันตสุขภาพผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาตัว ในโรงพยาบาล ตลอดจนเรียนรู้และฝึกทักษะการประสานงานภายในโรงพยาบาล


Clinical practice in hospital setting, sending patients to laboratory, admitting, forwarding patients into hospital system; surgery under anesthetics, patient care and dental treatment in the operation room, treatment after surgery, dental health for patients admitted to hospital, including other skills in cooperating with the hospital.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH