เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201519Dental Jurisprudence and Forensic Dentistry
กฎหมายจรรยาบรรณสำหรับวิชาชีพทันตแพทย์และนิติทันตวิทยา
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
จรรยาบรรณ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกฎหมายวิชาชีพและความรู้เกี่ยวกับนิติทันตวิทยา


A lecture course concerned with law, codes of conduct, regulations in dental profession and basic knowledge in forensic dentistry.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH