เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201517Orofacial Pain
ความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าและช่องปาก
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประสาทชีววิทยา ประสาทวิทยาของความเจ็บปวดบริเวณช่องปาก – ใบหน้า รวมทั้ง สาเหตุ – ระบาดวิทยา – อาการ – การจำแนก การวินิจฉัยและการรักษา การจัดการ รวมถึงความผิดปรกติบริเวณ ขมับ – ขากรรไกร


Neurobiology and neuropathy of orofacial pain, etiology, epidemiology, signs and symptoms, classification, diagnosis, and temporomandibular disorder patients.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH