เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201516Clinical Practice in Prosthodontics 2
ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติการใส่ฟันเทียมทั้งปาก และฟันเทียมบางส่วนถอดได้ที่ซับซ้อน และวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้


Patient treatment with complete denture and problem-solving.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH