เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201509Clinical Practice in Restorative Dentistry
คลินิกทันตกรรมบูรณะ
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต3 (0-9-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมหัตถการหรือทันตกรรมบูรณะที่ซับซ้อนขึ้น ได้แก่การบูรณะฟันบริเวณหลุมร่องฟัน คอฟันด้านประชิด และปลายฟันตัดของฟันแท้ การปฏิบัติงานคราวน์และบริดจ์ การบูรณะฟันที่รักษาคลองรากฟันแล้วด้วยเดือยฟันพร้อมทำครอบฟัน


Complex clinical operative or restorative dentistry practice; restoration of cavity and fissure, proximal surfaces, cervical lesions, edge of incisors of permanent teeth, crown and bridge practice, tooth restoration that has had root canal treatment with tooth post and dental crown.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH