เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201508Clinical Practice in Endodontics
คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต3 (0-9-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การฝึกปฏิบัติงานรักษาคลองรากฟันในผู้ป่วย ประกอบด้วย การวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อใน และเนื้อเยื่อรอบรากฟัน การรักษาคลองรากฟันที่ไม่ซับซ้อนในฟันหน้า ฟันกรามน้อยและหรือฟันกราม


Clinical practice in endodontics including making diagnosis of pulpal and periapical diseases, practice of uncomplicated root canal treatment in anterior, premolar teeth and molars.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH