เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201504Basic Laboratory Practice in Orthodontics
ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟันพื้นฐาน
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วิเคราะห์แบบจำลองฟันเพื่อการจัดฟัน การทำเครื่องมือแก้ไขนิสัยผิดปกติและการทำเครื่องมือรักษาการสบฟันผิดปกติแบบง่าย ที่สามารถแก้ไขได้โดยการเคลื่อนฟันเพียงเล็กน้อย


Construction of orthodontic study models and model analysis and construction of simple removable orthodontic appliances for correcting abnormalities and providing minor tooth movement for interceptive treatment.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH