เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201503Craniofacial Deformities 2
ความผิดปกติของกะโหลกศีรษะและใบหน้า 2
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นและเครื่องใช้กระตุ้นเพื่อการจัดฟัน การป้องกันและแก้ไข การสบฟันผิดปกติแบบต่าง ๆ การคงสภาพตำแหน่งของฟัน ลักษณะของกลุ่มอาการที่มีความผิดปกติ ของกะโหลกศีรษะและใบหน้า และการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่


Basic knowledge of fixed orthodontic and functional appliances, prevention and correction of malocclusion, orthodontic retention, characteristics of syndrome with craniofacial deformities and management of cleft lip palate patients.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH