เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201424Complete Denture Laboratory
ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ปฏิบัติการในการทำตามขั้นตอนของการสร้างฟันเทียมและการซ่อมฟันเทียมทั้งปาก


Process of complete denture construction and repair.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH