เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201418Clinical Practice in Oral Diagnosis 1
ฝึกปฏิบัติคลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การตรวจในช่องปากทั้งเนื้อเยื่ออ่อน ฟัน กระดูกขากรรไกร ต่อมน้ำลายบริเวณศีรษะ ใบหน้า ลำคอ สังเกตลักษณะปกติและที่ผิดปกติ วิธีการซักประวัติ บันทึกประวัติผู้ป่วย ทั้งทางทันตกรรม ทางการแพทย์ และร่างกายโดยทั่วไป และการประเมินสุขภาพทั่วไป – สุขภาพองค์รวมของผู้ป่วย


Clinical practice in oral diagnosis; examination of soft tissues, teeth, jaw bone, salivary glands around head, face, neck, observation of normal and unusual structures, practice includes case history, complete oral and perioral examination and general examination- holistic health of the patient.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH