เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201417Basic Oral and Maxillofacial Traumatology
การบาดเจ็บบริเวณใบหน้าและกระดูกขากรรไกรเบื้องต้น
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การบาดเจ็บบริเวณใบหน้าและกระดูกขากรรไกร ประกอบด้วยการตรวจวินิจฉัย ทั้งทางคลินิกและภาพทางรังสี การให้การดูแลรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บของฟัน กระดูกเบ้าฟันทั้งในชุดฟันน้ำนมและฟันแท้ กระดูกขากรรไกรและใบหน้าหัก การแก้ไขการสบฟันผิดปกติที่เกิดขึ้นภายหลังการได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกขากรรไกร ใบหน้า กระดูกติดผิดรูปและกระดูกต่อไม่ติด


Principle of oral and maxillofacial traumatology, clinical and radiographic examination and diagnosis management of dentoalveolar injury and fracture of facial bones, management of posttraumatic malocclusion, malunion and nonunion.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH