เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201412Current Concept in Operative Dentistry
วิทยาการทางทันตกรรมหัตถการ
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ข้อมูลทันสมัยเกี่ยวกับ dental adhesive system การบูรณะฟันด้วยวัสดุชนิดอาศัย การยึดติด (adhesive material) การฟอกสีฟัน และ enamel microabrasion การบูรณะฟันที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และการทำ Inlay Onlay และความล้มเหลวในการบูรณะฟัน


Contemporary concepts of dental adhesive system in operative dentistry, restorative treatment anterior and posterior with adhesive material, tooth bleaching and enamel microabrasion restorative treatment in complex cases, inlay onlay and failure in restorative treatment.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH