เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201410Endodontics Laboratory
ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการหรือหุ่นจำลอง การรักษาคลองรากฟันมนุษย์ที่ถอนออกมาแล้ว ทั้งในฟันรากเดียวและหลายราก


Endodontic laboratory practice in extracted human teeth; single-rooted and multi-rooted.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH