เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201408Crown and Bridge Laboratory
ปฏิบัติการครอบฟันและฟันเทียมชนิดติดแน่น
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การฝึกปฏิบัติในแบบจำลองฟันพลาสติกและฟันธรรมชาติ เกี่ยวกับการสร้างถาดพิมพ์ปาก เฉพาะบุคคล การทำเดือยฟันหน้า (Post และ Core) ครอบฟันชั่วคราวชนิดอะคริลิก ครอบฟันชนิดโลหะเคลือบพอร์ซเลน และฟันเทียมติดแน่นในฟันหลัง


Basic knowledge and practical construction of individual trays, using dentoform models and non-vital teeth, post and core for anterior teeth, acrylic jacket crowns, porcelain-fused-to-metal crowns and posterior fixed-moveable bridges in laboratory usage.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH