เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201407Crown and Bridge 1
ครอบฟันและฟันเทียมชนิดติดแน่น 1
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การบูรณะฟันด้วยครอบฟันและฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่น การตรวจและพิจารณาสภาพช่องปาก การออกแบบ วิธีการกรอฟัน การเลือกใช้ทันตวัสดุที่เหมาะสม การบูรณะฟันที่รักษา คลองรากฟันแล้ว การดูแลและติดตามผลการรักษา


Basic knowledge of crowns and fixed partial dentures: principles of oral examination, design, abutment preparation procedures; materials used in crown and fixed partial dentures crown and fixed partial denture construction; restoration of endodontically-treated teeth and maintenance of crown and fixed partial dentures.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH