เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201404Craniofacial Growth and Development
การเจริญและพัฒนาการของกะโหลกศีรษะและใบหน้า
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเจริญและพัฒนาการของกะโหลกศีรษะ และใบหน้าตั้งแต่ระยะในครรภ์จนถึงวัยผู้ใหญ่ พัฒนาการและการสบฟันชุดน้ำนม ฟันชุดผสม และชุดฟันแท้


Basic knowledge of craniofacial growth and development in pre-natal through adult stage and the development of dentition and occlusion in primary, mixed and permanent dentition.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH