เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201322Pain and Anxiety Management in Dentistry
การจัดการความเจ็บปวดและความกังวลทางทันตกรรม
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความกลัว ความกังวลและความเจ็บปวดทางทันตกรรม การสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสาร การประเมินผู้ป่วย วิธีการจัดการและการควบคุม ความกลัว ความกังวล และความเจ็บปวดทางทันตกรรม รวมทั้งเภสัชวิทยา วิธีการ เทคนิค การใช้ยาชาเฉพาะที่ทางทันตกรรม


Fear, anxiety and pain in dentistry; communication and barriers; patient assessment; control of fear, anxiety and pain in dentistry; pharmacology and administration of local anestheticdrugs.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH