เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201319Radiographic Interpretation
การแปลผลภาพรังสีของรอยโรคในช่องปาก
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักเกณฑ์ในการแปลผลภาพรังสี ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคที่เกิดกับฟัน และกระดูกขากรรไกรและส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งโรคอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระดูกขากรรไกรและใบหน้า การถ่ายภาพรังสี และรอยโรคของต่อมน้ำลาย โพรงอากาศข้างจมูก และการดูแลรักษาภาวะความผิดปกติในช่องปากในผู้ป่วยรังสีรักษา


Basic principles of radiographic interpretation, radiographic features of oral and maxillofacial diseases, systemic diseases and other diseases that occur in jaw bones, radiographic techniques and radiographic features of salivary glands and maxillary sinuses, and principles of dental care and management for irradiated patients.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH