เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201318Periodontology Laboratory
ปฏิบัติการปริทันตวิทยา
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติการขูดหินน้ำลาย และเกลารากฟันในหุ่นจำลอง และในช่องปากจริง การลับเครื่องมือขูดหินน้ำลาย และฝึกปฏิบัติอนามัยช่องปาก


Scaling and root planning practice in model head and in the real mouth, instrument sharpening and oral hygiene practice.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH