เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201314Oral Biology
ชีววิทยาช่องปาก
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความสำคัญชีววิทยาช่องปาก อณูชีววิทยา Growth Factors และการส่งสัญญาณ เข้าสู่เซลล์ สารระหว่างเซลล์และ integrins พัฒนาการของศีรษะและใบหน้า อณูชีววิทยาของการพัฒนาการ ของฟัน ภาวะภูมิต้านทานตัวเอง และโรคในช่องปาก พันธุศาสตร์ระดับอณู พันธุศาสตร์ระดับคลินิก ชีววิทยาของมะเร็ง และพันธุศาสตร์ของมะเร็ง ชีววิทยาของเนื้อเยื่อในคลองรากฟัน และชีวสารสนเทศ


Importance of oral biology, molecular biology, growth factors and signal transduction, extracellular matrix and integrins, craniofacial development, molecular biology of tooth development, autoimmunity and oral diseases, cytogenetics, molecular genetics, clinical genetics, cancer biology and cancer genetics, pulp biology, bioinformatics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH