เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201312Basic Operative Dentistry 2
พื้นฐานทางทันตกรรมหัตถการ 2
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การบูรณะฟันด้วยวัสดุบูรณะสีเหมือนฟัน คุณสมบัติ และการใช้งานวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิต กลาสไอโอโนเมอร์ เรซินโมดิฟายด์คอมโพเมอร์ สารยึดติดวัสดุรองพื้นโพรงฟัน การอุดและขัดแต่ง เรซินคอมโพสิต และการควบคุมความชื้น ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่


Direct tooth-color restorative treatment, properties and clinical usage of resin composites, glass-ionomer, resin modified compomer, dental adhesive, liners and bases, filling and finishing of resin composite restorations and moisture control.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH