เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201310Oral Pathology
พยาธิวิทยาช่องปาก
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การจำแนกโรคทางพยาธิวิทยาช่องปาก ความผิดปกติของเนื้อเยื่อในปาก ภยันตรายต่างๆ ที่มีผลต่อช่องปากและฟัน ต่อการบาดเจ็บ พยาธิสภาพทางคลินิกและทางจุลพยาธิวิทยา การรักษาและพยากรณ์โรค การอักเสบของขากรรไกร รอยโรคบริเวณรากฟัน การแพร่กระจายของ การติดเชื้อจากฟัน โรคถุงน้ำ เนื้องอกของขากรรไกร เนื้อเยื่ออ่อนในปาก ใบหน้าส่วนล่าง คอ และต่อมน้ำลาย การติดเชื้อต่างๆ ภายในปาก และโรคผิวหนัง โรคของ Connective tissue และระบบประสาท ที่สัมพันธ์กับโรคในช่องปาก


The classification of oral diseases, anomalies of the oral tissue, injuries to oral tissue, reaction of the oral mucosa to injuries, pathogenesis, clinical manifestation, histopathologic features, treatment and prognosis of the inflammatory lesions of the jaws and spread of dental infection, diseases, cysts and tumors of jaws, oral soft tissue, oral floor, neck and salivary glands; Including infection and the diseases of skin, connective tissue and nerves which involve the oral cavity, parasitic infection is also included.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH