เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201308Occlusion
ระบบการบดเคี้ยว
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ระบบในการบดเคี้ยว องค์ประกอบ ความสัมพันธ์และหน้าที่การทำงานของอวัยวะ ที่เกี่ยวข้องในการบดเคี้ยว การเรียงตัว การสบฟัน ขากรรไกร กล้ามเนื้อ การตรวจและบันทึกการสบฟัน การใช้ขากรรไกรจำลองแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์และบำบัดการสบฟันที่ผิดปรกติ


Components and function of the masticatory system, alignments of dentition, normal occlusion and concepts of occlusion, jaw, muscles, examination and record of occlusion, articulator and occlusal analysis, occlusal treatments.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH