เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201307Removable Partial Denture Laboratory 1
ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การฝึกปฏิบัติสร้างฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอะคริลิค ชนิดมีตะขอลวดและฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอะคริลิคใส่ทันที


Laboratory practice for acrylic removable partial dentures with wrought wire and immediate acrylic removable partial dentures.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH