เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201306Removable Partial Denture 1
ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีของฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ชนิดชั่วคราวและถาวร การจำแนกประเภท รอยพิมพ์เบื้องต้นที่มีการสูญเสียฟันธรรมชาติไปบางส่วน วิธีใช้เครื่องตรวจหาความขนาน ส่วนประกอบของฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ฟันเทียมชั่วคราวฐานอะคริลิก และวิธีการซ่อมแซม


Basic theoretical knowledge of both temporary and permanent removable partial dentures, classification of partially edentulous arches, and preliminary impressions, the surveyor and its use, the components of the removable partial denture, acrylic partial denture and repairing process.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH