เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201303Dental Materials Laboratory
ปฏิบัติการทันตวัสดุศาสตร์
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การฝึกปฎิบัติการใช้ทันตวัสดุเพื่อเป็นการเตรียมตนก่อนนำไปปฎิบัติในคลินิก วัสดุพิมพ์ปาก ปูนปลาสเตอร์ เรซินอะคริลิก อีลาสโทเมอร์ ขี้ผึ้งทางทันตกรรม ซีเมนต์ชนิดต่าง ๆ


A laboratory course on basic dental materials and properties of alginate impression materials, dental plaster, acrylic resin and dental wax.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH