เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201208Cariology 1
วิทยาโรคฟันผุ 1
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วิทยาโรคฟันผุ พยาธิกำเนิด การดำเนินของโรค ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การแบ่งชนิดของโรคฟันผุ


Basic knowledge, concepts, theory and epidemiology of dental caries, including factors related to pathogenesis of dental caries and classification of dental caries.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH