เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201205Dental Anatomy Laboratory
ปฏิบัติการทางทันตกายวิภาคศาสตร์
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การแยกลักษณะแตกต่างของฟันแท้และฟันน้ำนม และผนวกกับทักษะการใช้มือและนิ้ว การฝึกหัดแกะแต่งตัวฟันโดยการใช้ขี้ผึ้งทางทันตกรรม


Carving of permanent teeth from wax blocks and constructing the crown of permanent teeth by a simple waxing technique, using dental carving instruments, practicing and developing the digital dexterity.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH