เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1020307Basic Filipino 1
ภาษาฟิลิปปินส์พื้นฐาน 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษากลุ่มประเทศอาเซียน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฟิลิปปินส์เพื่อสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการสื่อสารด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนด้วยถ้อยคำความระดับพื้นฐาน การสร้างประโยคตอบรับ และประโยคความเดียว


Introduction to the Philippines and the Filipinos; basic foundations essential in building communication competency in Filipino through cultural learning; Filipino communication skills – listening, speaking, reading and writing; awareness and understanding about the Filipinos' everyday life; vocabulary enrichment; familiarization with the basic expressions; construction of response patterns and simple sentences for oral and written communication; and appreciation for Filipino culture.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH