เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112413Surface Engineering
วิศวกรรมพื้นผิว
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ขอบเขตและภาพรวมของวิศวกรรมพื้นผิว ลักษณะของพื้นผิวประเภทต่างๆ การสึกหรอ การเสียดทานและการเสื่อมสภาพของพื้นผิววัสดุ กระบวนการปรับปรุงพื้นผิวของวัสดุด้วยกระบวนวิธีทางความร้อนและทางกล กระบวนการเคลือบผิวที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีระบบสุญญากาศ การวิเคราะห์พื้นผิวของวัสดุและการศึกษากรณีตัวอย่าง


Scope and definition of surface engineering; surface characteristics; tribology and degradation of material surfaces; thermal and mechanical treatment for material surfaces; various surface coating techniques for industrial works; characterization of surface engineered materials and some selected case studies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH