เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112412Construction Materials
วัสดุก่อสร้าง
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วัสดุแบบต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างในยุคปัจจุบันรวมไปถึงวัสดุที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ กระบวนการขึ้นรูปวัสดุก่อสร้าง ความสัมพันธ์ของกระบวนการขึ้นรูปกับคุณสมบัติเชิงกลและไม่ใช่เชิงกลของวัสดุเหล่านั้น วิธีการก่อสร้างทั่วไป เทคนิคและปัญหาต่างๆ ของการก่อสร้าง การเลือกวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการตกแต่งทั้งภายนอกและภายใน


Various materials used in contemporary constructions including eco-materials; product manufacturing processes and relationship with mechanical and non-mechanical properties, common construction methods: techniques and problems; material selections for modern exterior and interior designs are examined.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH