เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112411Advanced Materials Processing
กระบวนการขึ้นรูปวัสดุขั้นสูง
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1112301

Course Description
กระบวนการผลิตและขึ้นรูปวัสดุโลหะ เซรามิก พอลิเมอร์และวัสดุเชิงประกอบขั้นสูง รวมถึงกระบวนการคัดสรรวัสดุเพื่อการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ เทคนิคเช่น อิเล็กโทรสปินนิ่ง กระบวนการโซล-เจล ไฮโดรเทอร์มอล อิเล็กโทรโฟเรซิส เป็นต้น


Advanced processes in materials production and fabrication of metals, ceramics, polymers and composites; selection process of materials in different applications: techniques include electrospinning, sol-gel processing, hydrothermal, electrophoresis etc.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH