เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112410Packaging Materials
วัสดุบรรจุภัณฑ์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ชนิด โครงสร้าง และ คุณสมบัติของวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ การขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ การวิเคราะห์คุณภาพบรรจุภัณฑ์


Types, structures and properties of packaging materials; processing and testing for packaging materials.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH