เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112403Materials Engineering Project
โครงงานวิศวกรรมวัสดุ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (0-9-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การทดลองค้นคว้าหาความรู้ใหม่ทางวิศวกรรมวัสดุ การสร้างสรรค์วัสดุที่มีการพัฒนาคุณสมบัติหรือการประยุกต์ใช้งานแบบใหม่


Research for novel knowledge in the field of materials engineering; creation of materials with improved properties or novel applications.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH