เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112402Materials Engineering Seminar
สัมมนาวิศวกรรมวัสดุ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การรวบรวมเอกสารทางวิชาการ การสรุปและนำเสนองานทางวิชาการแบบปากเปล่าในหัวข้อที่สนใจ การบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอกทั้งจากภาคอุตสาหกรรมหรือภาควิชาการ


Literature reviews, summary and oral presentation on the topic of interest; special talks from invited speakers either from indusrial or academic sectors.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH