เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112305Degradation and Failure of Materials
การเสื่อมสภาพและการวิบัติของวัสดุ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การกัดกร่อนของโลหะและอัลลอย การเสื่อมสภาพของวัสดุอโลหะ การเสื่อมสภาพทางชีวภาพ ทางเคมี และทางแสงของพอลิเมอร์ การเสื่อมสภาพทางสิ่งแวดล้อม กลไกการวิบัติของวัสดุ


Corrosion of metals and alloys; degradation of nonmetallic materials: biological, chemical and photo-degradation of polymers; environmental degradation; failure mechanisms of materials.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH