เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112304Fundamentals of Composite Materials
หลักการพื้นฐานของวัสดุเชิงประกอบ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการพื้นฐานและทฤษฎีของวัสดุเชิงประกอบ การจำแนกประเภท กระบวนการผลิต สมบัติและการประยุกต์ใช้วัสดุเชิงประกอบ


Basic concepts and theory of composites; classification, manufacturing, properties and applications of composite materials.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH