เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2102202Anatomy and Physiology 2
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาเกี่ยวกับการแพทย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2102201 หรือ
1802209

Course Description
โครงสร้างและหน้าที่ส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์ในระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบอวัยวะ อาทิ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบน้ำเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบสืบพันธุ์ ระบบทางเดินปัสสาวะ และความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ


Further study of normal structures and functions of the human cells, tissues, and organs, covering the respiratory, digestive, and genitourinary systems.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH