เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2102201Anatomy and Physiology 1
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาเกี่ยวกับการแพทย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โครงสร้างและหน้าที่ส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์ในระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบอวัยวะ อาทิ ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบไหลเวียนโลหิต และความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ


Normal structures and functions of the human cells, tissues, and organs, covering the musculoskeletal, nervous, circulatory systems, and the relationship between different systems.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH