เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112208Mechanic of Materials
กลศาสตร์ของวัสดุ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความเครียดแบบพลาสติก พลังงานความเค้น ความเค้นในคานภาระบิดในเพลา แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การโก่งแอ่นของคาน การโก่งงอของเสา แรงดันในท่อ วงกลมของโมร์และความเค้นรวม เกณฑ์ความเสียหาย


Forces and stresses; stresses and strains relationship; plastic strain; strain energy; stresses in beams, torsional loading of shaft; shear force and bending moment diagrams; deflection of beams; buckling of columns; pressure vessel; Mohr’s circle and combined stresses; failure criterion.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH