เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112103Workshop Skills
ทักษะงานช่าง
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การฝึกปฏิบัติงานช่าง เช่น การเชื่อมโลหะ การกลึง การเจาะ การตัด การกัดเซาะร่อง การขัดและงานไม้ การผลิตชิ้นงานตามแบบที่เขียนขึ้น


Practical skills for basic workshop practices e.g. welding, drilling, cutting, milling and grinding as well as carpentry; production of engineering work-piece from the drawings.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH