เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
1005315Morphology
วิทยาหน่วยคำ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หน่วยคำในภาษาไทย การสร้างคำในภาษาไทย ทักษะการค้นคว้าระบบคำในภาษาไทยจากศัพทานุกรมประเภทต่างๆ


Morphemes in Thai, word formation in Thai, Thai morphology and learning how to use Thai dictionary, glossary or lexicon.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH