เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102439Biotransformation in Organic Chemistry
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโดยกระบวนการทางชีวภาพในเคมีอินทรีย์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1102232

Course Description
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโดยกระบวนการทางชีวภาพเบื้องต้น เอ็นไซม์ในเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ ปฏิกิริยาทางเคมีของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโดยกระบวนการทางชีวภาพ และหลักการของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแบบสเตอริโอซิเลคทีฟ เคมีของจุลชีพ


Introduction to biotransformation; organic synthesis with enzyme; biotransformation reactions and principles of stereoselective transformations; chemistry of microbes.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH